Sprawne przetłaczanie wody i podnoszenie jej ciśnienia jest wymagane w budynkach użyteczności publicznej, jak hotele, szkoły czy szpitale, ale również w sieciach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody cz w systemach irygacyjnych. W sytuacji zagrożenia pożarem nowoczesny hydroforowy zestaw ppoż może zmniejszyć zagrożenie, jeżeli będzie działał w odpowiedni sposób.

Charakterystyka nowoczesnych zestawów hydroforowych

nowoczesne hydroforowe zestawy ppożElementy, które wchodzą w skład zestawów hydroforowych to kilka pomp o tej samej wielkości połączonych ze sobą armaturą odcinającą i zwrotną. Ich ułożenie na konstrukcji nośnej pozwala na ustawienie całego zestawu w pomieszczeniu pompowni w dowolny sposób. Ważne jest również ustawienie szafy sterującej, do której dostęp jest najważniejszy w czasie działania całości. Nowoczesne hydroforowe zestawy ppoż posiadają najnowsze modele oprogramowania regulatora. Dzięki nim można między innymi zbierać dane na temat mierzonych wartości, zmian stanu pracy zestawu czy czasu pracy poszczególnych pomp. Dzięki takim informacjom działanie zestawu może być optymalizowane, co zdecydowanie usprawni jego pracę. Za pomocą łącza szeregowego można przenosić dane na dowolne urządzenie, a także wprowadzać zmiany i przeprogramowywać system sterujący. Szafa sterownicza, w którą wyposażony jest zestaw hydroforowy posiada wszystkie potrzebne przyciski i kontrolki podświetlające się w sytuacjach awarii. W zależności od konfiguracji systemu, działa on w różnych trybach, na przykład w trybie kaskadowym lub wielofalownikowym. Na system zabezpieczeń składają się zabezpieczenia przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe, przeciążeniowe pomp, zaniku fazy zasilającej czy też zabezpieczenia termiczne silników pomp. Dzięki temu niezależnie od awarii lub nieoptymalnego ustawienia, sygnalizator świetlno-dźwiękowy poinformuje o wymaganym sprawdzeniu działania systemu. Zamontowanie dodatkowego systemu monitoringu umożliwia przesyłanie danych o awarii na dowolne urządzenie, jak na przykład telefon komórkowy czy komputer. Zautomatyzowana praca zestawu hydroforowego zapewnia sprawne podnoszenie ciśnienia wody oraz jej przetłaczanie oraz informacje na temat awarii zanim pogorszą one pracę całego systemu.

Zamontowanie systemu monitoringu czy bardziej skomputeryzowanego układu sterowania zapewnia, że taki unowocześniony hydroforowy zestaw ppoż będzie działał sprawniej i nie wymagał aż takiej kontroli. Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu pompowni oraz regularne kontrole pracy systemu pozwalają na to, aby pracował w pełni sprawnie.