Panuje pogląd, iż w przypadku wykonania wtórnej izolacji poziomej całkowicie likwiduje się problem dotyczący podciągania kapilarnego przez fundamenty. W przypadku, kiedy teren wokół nieruchomości jest mocno zawilgocony oraz obciążony solami, to osuszenie nieruchomości i podcięcie fundamentów może dać oczekiwane efekty. Z tego powodu, przez zaplanowaniem zabiegów naprawczych w nieruchomości, konieczne jest zapoznanie się z przyczynami zawilgocenia fundamentów, co pozwala na uzyskanie oczekiwanych efektów.

Jak wykonywane jest osuszanie fundamentów?

skuteczne osuszanie fundamentów warszawaNależy pamiętać, że agresywne sole mogą występować w znacznych stężeniach, a przez to iż cechują się higroskopijnością, mogą powodować dodatkowe zawilgocenie fundamentów. W przypadku, kiedy w czasie badań wstępnych i analityki laboratoryjnej zostanie ustalone, iż zawilgocenie nieruchomości rzeczywiście jest spowodowane wyłącznie przez kapilarnie się podnoszącą wilgocią lub jest ona współprzyczyną, konieczne będzie pojęcie efektywnych działań. Jeśli zainteresuje nas skuteczne osuszanie fundamentów warszawa będzie odpowiednim miejscem do skorzystania z oferty. Wśród najpopularniejszych metod wymienia się osuszanie murów przy pomocy podcięcia fundamentów, osuszanie poprzez zastosowanie metody dwuskośnej, czy technologię wciskania. Oprócz tego wyróżnia się także metody chemiczne oraz elektrofizyczne, potocznie nazywane technologiami osuszania. Nie jest to całkowicie trafne określenie, ponieważ takie uzupełniające wykonywanie izolacji poziomej może zapoczątkować proces osuszania murów, jednakże nie może spowodować jego całkowitego osuszenia. Występująca w murze ponad płaszczyzną izolacji wilgoć może bowiem zaniknąć wyłącznie w przypadku usunięcia jej z zewnątrz, czyli wyparowania. Główną przesłanką do likwidacji kapilarnie podnoszącej się wilgoci jest wykonywanie wtórnej izolacji poziomej, wraz z koniecznymi zabiegami osłonowymi. Jedynie w przypadku, kiedy zostanie usunięta przyczyna zawilgocenia murów, możliwe będzie ich osuszenie w efekcie wyparowania znajdującej się w nim wody. Szybkość osuszania jest uzależniona między innymi od grubości murów, poziomu zawilgocenia, zanieczyszczenia solami, a także warunków klimatycznych obiektu. Ważny będzie także opływający ścianę strumień powietrza, a także właściwości powierzchni ścian.

Metoda osuszania fundamentów poprzez podcięcie muru, może być wykonywana ręcznie albo maszynowo. W tym celu wykorzystuje się piły tarczowe, frezy do murów, piły łańcuchowe czy mieczowe. W przypadku murów wykonanych z twardych kamieni naturalnych wykorzystuje się narzędzia diamentowe, w tym diamentowe piły liniowe. Spoiny mogą być cięte na sucho, jeżeli podcinany mur nie ma fug. Sama szerokość cięcia będzie uzależniona od zastosowanej technologii, jednak powinno być wykonywane minimalnie 4 cm powyżej poziomu gruntu.