Zarówno firmy, jak i osoby fizyczne zajmujące się importem z Chin na teren Unii Europejskiej, powinny zadbać o posiadanie przez zamówione towary deklaracji zgodności oraz oznaczenia CE. W przypadku, kiedy zamówione towary nie mają takich oznaczeń, niemożliwe będzie ich importowanie do Polski albo innego kraju z terenu Unii. Co jeszcze należy wiedzieć na temat certyfikatu CE oraz zasad jego uzyskiwania? Jakie formalności muszą być spełnione w tym celu, aby produkt został dopuszczony zgodnie z przepisami do obrotu?

Sprawdzamy deklarację CE i certyfikaty

deklaracja ce - chinyW celu uproszczenia oraz ułatwienia procesu przepływu towarów między państwami Unii Europejskiej, stworzony został jednolity system norm jakości i bezpieczeństwa. Normy te są nazywane dyrektywami Nowego Podejścia i musi spełniać je wiele towarów wprowadzanych do obrotu. Tyczy się to również towarów importowanych z krajów azjatyckich do Polski. Jeżeli zainteresowała nas deklaracja ce – chiny muszą spełniać europejskie normy. Oznaczenie to bowiem dowodzi, że dany towar spełni ujednolicone europejskie normy. Do naniesienia oznaczenia CE zobowiązany jest producent wytwarzający towar, bądź importer. Aby towar mógł uzyskać taki certyfikat, konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań z zakresu jakości oraz bezpieczeństwa, a także otrzymanie pozytywnego wyniku oceny zgodności. W przypadku, kiedy produkty są zgodne z wymaganiami europejskimi, otrzymuje się deklarację zgodności. Na jej podstawie producent albo importer może nanieść oznaczenie CE. Należy mieć świadomość, iż nie każdy importowany z Chin towar musi uzyskać takie oświadczenie, a jedynie te ujęte w dyrektywach. Często pojęcie deklaracji zgodności oraz certyfikatu CE traktuje się tożsamo. Nie jest tak jednak, ponieważ deklaracja zgodności to pisemny dokument w formie oświadczenia, który jest wypisywany przez producenta towaru albo importera. Natomiast oznaczenie CE jest symbolem deklaracji, iż wyrób jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

Decydując się na import towarów należy pamiętać, że to producent ma obowiązek przechowywać dokument potwierdzający zgodność w swojej siedzibie. Jeżeli jednak jego siedziba znajduje się poza terenem Unii Europejskiej, może znaleźć się u upoważnionego przedstawiciela. Pisemna deklaracja zgodności towarów z obowiązującymi normami powinna obejmować co najmniej jeden lub kilka wyrobów. Jeżeli jest ona wydana przez producenta w Chinach w tamtejszym języku, importer będzie musiał zająć się przetłumaczeniem tego dokumentu.