Istnieje wiele metod na to, żeby będąc nauczycielem lub pedagogiem, przekazać swoim podopiecznym wiedzę. Bez względu jednak na to, którą zdecydujemy się wykorzystać, najważniejsze jest, żeby w głowach uczniów zostało jak najwięcej z tego, co zostało poruszone w trakcie rozmowy. Od nas zależy, w jaki sposób pobudzimy do aktywności umysły rozmówców i słuchaczy.

Wartość magnesów w nauczaniu

magnesy do tablicWybór odpowiedniej metody nauczania często uwarunkowany jest od wiekiem, w jakim znajdują się uczniowie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że najlepsze efekty zawsze przynosi ten sposób utrwalania i przyswajania informacji, który bazuje na skojarzeniach, wyobrażeniach i odnosi się do kilku zmysłów jednocześnie. Przeprowadzając lekcję, na której mówi się o rodzajach owoców dobrze byłoby odwołać się do poznanych wcześniej kolorów, opowiedzieć o zapachach, a nawet dać możliwość skosztowania niektórych spośród nich. Bodźce odbierane przez wszystkie zmysły na trwałe utworzą połączenia, które w późniejszym czasie staną się podstawą do skojarzeń. Tego typu pobudzanie umysłu do działania jest szczególnie ważne w przypadku młodszych dzieci, które dopiero poznają świat. Wiele spośród rzeczy, które dla nas są oczywiste i przyjmowane bez specjalnego zainteresowania lub uwagi, dla nich stanowią kompletną nowość i są powodem do zachwytu. Dlatego tak istotne jest, żeby zmienić perspektywa, z jaka spoglądamy na swoje otoczenie. W przeciwnym wypadku nigdy nie poczujemy się wystarczająco dobrymi nauczycielami. Nawet, jeśli będziemy w stanie przekazać innym swoja wiedzę, to nie będziemy umieli nią zarażać i zachęcać do jej dalszego zgłębiania na własną rękę. Pomocne w trakcie przeprowadzania niejednej lekcji mogą okazać się magnesy do tablic. Pozwolą na zachęcenie dzieci do prezentowania się przed rówieśnikami i prezentowanie swojego sposobu myślenia na forum, z wykorzystaniem przedmiotów. W zależności od tego, co będą przedstawiać wspomniane magnesy, mogą posłużyć do różnych celów. Jeśli będą to na przykład literki, to nadadzą się praktycznie do wszystkiego, ponieważ dla młodego człowieka wiele spośród używanych i słyszanych każdego dnia słów jest czymś całkowicie nowym i niezrozumiałym.

Od pedagoga zależy w jaki sposób pobudzi młode umysły do pracy. Do bardzo odpowiedzialne i ważne zadanie, które niejednokrotnie rzutuje na całe życie przyszłego dorosłego człowieka. Niestety, nie każdy nauczyciel posiada świadomość tego, że właśnie tak jest. Właśnie przez to niejednokrotnie napotykamy rażące błędy w szkolnictwie. Jednak gdyby nie owe błędy, nie bylibyśmy w stanie zauważyć tego, co dobre.