Obrót towarem z roku na rok cieszy się coraz większym znaczeniem. Zwiększający się handel zagraniczny, w tym z krajami Dalekiego Wschodu, coraz większa ilość supermarketów oraz sklepów internetowych sprawia, że trudno sobie wyobrazić większe miasto bez wielkopowierzchniowych pomieszczeń magazynujących. Jednak aby obrót towarem przebiegał sprawnie i szybko, istotną kwestią jest zadbanie o zastosowanie nowych technologii w obrocie towarem.

Znaczenie nowych technologii w obrocie towarem

przemysłowa obrotnica do paletZ roku na rok zwiększa się handel z krajami spoza Unii Europejskiej. Jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest zwiększająca się popularność dalekowschodnich portali aukcyjnych, na których można zakupić różnego rodzaju towaru w dużo atrakcyjniejszych cenach. Obniżki cen spowodowane są głównie nie obłożeniem tych towarów podatkiem VAT. Można tak zakupić różnego rodzaju dobra, od odzieży i butów po mniejsza elektronikę. Nie oznacza to jednak że tego typu wiążą się dla klientów z samymi korzyściami. Głównymi problemami są bariera językowa oraz czas dostawy produktów. Jeszcze parę lat temu, od chwili zakupu do momentu otrzymania towaru mogło minąć nawet kilka miesięcy. Znajdujące się w Polsce magazyny musiały więc znaleźć sposób na przyśpieszenie tego procesu, obawiając się utraty niezadowolonych klientów. Na szczęście z pomocą przyszła technologia, coraz częściej wyręczająca pracowników w ich obowiązkach. Proces obrotu towarem stał się coraz bardziej zautomatyzowany, a urządzenia takie jak wózki widłowe czy przemysłowa obrotnica do palet ograniczają czas poświęcony na segregacje do niezbędnego minimum. Znacząco tez zmniejszyła się liczba niezadowolonych klientów, co pozwoliło na dalszy rozwój internetowego handlu z krajami dalekiego Wschodu. Mimo, że początkowo obawiano się, że wzrost znaczenia maszyn w magazynach spowoduje ograniczenie ilości zatrudnionych osób, nastąpił znaczący wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Magazyny potrzebują coraz większej ilości pracowników, którzy będą potrafili obsługiwać się nowoczesnymi urządzeniami, oraz będą w stanie nadzorować ich pracę. Jest to też ten sektor gospodarki, gdzie pracodawcy nie żałują środków na szkolenia dla pracowników.

Jak widać, rozwój nowoczesnych technologii nie ominął również magazynów. Pozwolił znacząco zmniejszyć czas dostawy przesyłek do klientów, zautomatyzował proces obrotu towarami, oraz zwiększył obrót z krajami spoza Europy. Można więc śmiało założyć, że wzrost znaczenia nowych technologii w gospodarce magazynowej przyniósł korzyści nie tylko klientom, ale również pracownikom.