Prawidłowo zaplanowana i wykonana instalacja elektryczna decyduje o bezpiecznym i wygodnym użytkowaniu domu, a prace instalacyjne powinien prowadzić uprawniony elektryk. Często jednak część prostych prac instalacyjnych wykonuje sam właściciel, dlatego warto poznać podstawowe zasady obowiązujące przy prowadzeniu takich robót. W razie popełnienia błędów, nawet późniejsze sprawdzenie instalacji przez fachowca, nie zawsze zagwarantuje bezawaryjne i bezpieczne jej funkcjonowanie.

Na czym polega elektryka przemysłowa?

elektryka przemysłowaDoceniając ogromne znaczenie automatyzacji produkcji, oferujemy wykonanie i instalację systemu sterowania linią technologiczną w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne oraz wiedzę i doświadczenie naszych pracowników. Naszym celem jest zapewnienie usług terminowych i najwyższej jakości w różnych gałęziach przemysłu. Posiadając wieloletnie doświadczenie w branży, jaką jest elektryka przemysłowa, gwarantujemy profesjonalne i rzetelne wykonawstwo oraz służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów. Proponujemy szafy sterownicze wykonane na bazie komponentów dostarczonych przez renomowanych producentów lub przez klienta. W zakres naszych działań wchodzą także instalacje maszyn i urządzeń, serwis układów sterowania, jak również pomiary elektryczne maszyn i urządzeń. Z pewnością elektryka przemysłowa polega m.in. na pomiarach elektrycznych, szafach sterowniczych, automatyce, sterowaniu liniami technologicznymi, instalacji maszyn oraz urządzeń. Elektryka przemysłowa zajmuje się automatyzacją procesów wytwórczych oraz technologicznych. Automatyka przemysłowa jest poddziedziną automatyki, a więc działu inżynierii, który odpowiada za sterowanie rozmaitymi procesami z minimalnym udziałem człowieka, lub też kompletnie bez jego udziału. Innymi słowy, zadaniem automatyki przemysłowej jest sterowanie pracą maszyn, które są wykorzystywane na liniach montażowych  fabrykach. Elektryka przemysłowa polega przede wszystkim na połączeniu w jeden, sprawnie działający system elementów wykonawczych maszyny lub linii produkcyjnej. Do przykładów takich elementów możemy zaliczyć między innymi: napędy, silniki, serwo napędy, elektrozawory pneumatyczne i hydrauliczne, pompy itp. Dodatkowo, system ten mogą tworzyć elementy kontrolno-pomiarowe takie jak np. inicjatory, czujniki, urządzenia pomiarowe i systemy wizyjne.

Elektryka przemysłowa jest jedną z dziedzin inżynierii elektrycznej, która zajmuje się szeroko pojętą automatyzacją procesów produkcyjnych. Automatyzacja procesu produkcji, wspierana przez zaawansowaną elektronikę, w znaczny sposób ułatwia i usprawnia pracę zakładów. We współczesnych czasach, przedsiębiorstwa produkcyjne, nie byłyby w stanie osiągnąć dobrych rezultatów dotyczących jakości i efektywności bez pomocy maszyn.