Policjanci na co dzień biorą udział w interwencjach. Muszą pomagać ludziom znajdującym się w sytuacjach zagrożenia życia. Bardzo ważnym aspektem ich pracy jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Często zdarza się, że policja znajduje się na miejscu zdarzenia o wiele wcześniej niż zespół ratowników medycznych czy też lekarz. Obowiązkiem policjantów jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz pomoc poszkodowanym.

Jak wygląda pierwsza pomoc?

szkolenia z pierwszej pomocy mazowieckieW przyszłym tygodniu zostaną zorganizowane szkolenia z pierwszej pomocy Mazowieckie jest województwem, w którym jako pierwsi wezmą udział w takim szkoleniu policjanci. Jest to grupa zawodowa, której zadaniem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Profesjonalne szkolenie pozwoli uporządkować zdobytą wiedzę oraz doda pewności siebie. Szkolenie będzie prowadzone przez dwa dni. Pierwszy dzień pozwoli na przedstawienie wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny ratunkowej na wykładach trwających osiem godzin. Podczas tych wykładów przewidziano dwie piętnastominutowe przerwy dla uczestników. Drugi dzień posłuży wykorzystaniu zdobytej wiedzy teoretycznej podczas ćwiczeń trwających kolejne osiem godzin. Również przewidziano podczas tego czasu dwie piętnastominutowe przerwy. Osoby prowadzące zajęcia to ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują w pogotowiu ratunkowym. Omówią definicję, regulację prawne oraz algorytm postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Przede wszystkim podkreślą, że najważniejszym aspektem podczas udzielania pierwszej pomocy jest bezpieczeństwo ratownika. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności ratunkowych każdy z policjantów musi ocenić czy jego życiu i zdrowiu nie zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Policjanci podczas ćwiczeń będą mogli sprawdzić swoje umiejętności. Osoby prowadzące kurs przygotowały profesjonalne fantomy z dołączonym monitorem na którym widać czy ratownik odpowiednio wykonuje wdechy ratownicze oraz masaż serca. Dzięki temu każdy z kursantów wykonuje czynność, a jednocześnie obserwuje czy robi to w sposób prawidłowy.

Nawet osoby odpowiednio przeszkolone pracujące w policji powinny od czasu do czasu odbyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Pomoże to utrwalić zdobytą wiedzą oraz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Warto zweryfikować swoje kompetencje oraz nabrać pewności siebie. Szkolenia prowadzone przez ratowników medycznych na co dzień pracujących w pogotowiu ratunkowym są skarbnicą wiedzy. Ratownicy bazują na sytuacjach z ich codziennej pracy i dzięki temu doskonale edukują kursantów.