O ile pojęcie trenera personalnego odnosi się bezpośrednio do rodzaju wykonywanego zawodu, tj. prowadzenie treningu dostosowanego pod konkretną osobę, o tyle pojęcie trenera osobistego odnosi się do osobowej przynależności danego trenera. Powiedzieć, mój trener osobisty, to powiedzieć tyle, co mój prywatny trener. Funkcja trenera osobistego sjest obecna bardziej w dziedzinie przynależności i dyspozycyjności. Nie wyklucza to jednak tego, że trener osobisty może być równocześnie trenerem personalnym.

Trener o każdej porze

trener osobisty szczecinJeżeli mielibyśmy wymieniać cechy dobrego trenera osobistego to na pewno odznaczałby się on profesjonalizmem. W tym wypadku profesjonalizm jest tożsamy z dużą wiedzą na temat wykonywanego zawody, dyspozycyjnością, ponieważ trener osobisty powinien być dostępny w celu skonsultowania danej sprawy o charakterze treningowym w dowolnym czasie. Poza chęcią konsultacji w dowolnym terminie, trener osobisty powinien być maksymalnie skupiony na swoim podopiecznym w czasie jednostki treningowej. Trener osobisty to także ekspert z dziedziny psychologii, ponieważ towarzyszy sportowcowi wyczynowemu w trakcie zawodów, udziela wskazówek w trakcie startu w zawodach, w razie potrzeby reprezentuje go w mediach i jako współtwórca ewentualnego sukcesu staje się współbeneficjentem sukcesów sportowych swojego podopiecznego jako trener osobisty Szczecin jest pełen trenerów mających znakomitą podbudowę merytoryczno-psychologiczną. O ile trener personalny ma za zadanie trenowanie, o tyle rola trenera osobistego określa się jego dyspozycyjnością. Oczywiście, trener osobisty nie może zaniedbywać podstawowych funkcji, do których został powołany, czyli dbanie o rozwój kompetencji zmierzających do jak najlepszego przygotowania zawodnika do zawodów, w przypadku trenera osobistego sportowców wyczynowych, oraz dbanie o poprawę zdrowia w sensie holistycznym u sportowców amatorów. W dobie ogromnej rywalizacji na rynku trenerów, warto poszukać takiego trenera, który łączy ze sobą funkcje trenera osobistego i trenera personalnego.

Bez wątpienia, trener osobisty szczecin jest bliższy emocjonalnie od trenera personalnego. Specyfika różnicy pomiędzy trenerem osobistym a trenerem personalnym należy doszukiwać się również w konotacjach łączących sport z osobą trenowaną. Funkcja trenera osobistego jest spotykana częściej w parze ze sportowcami wyczynowymi, zaś trener personalny z amatorami.  Różnica wynika z czasu, jaki sportowcy są w stanie poświęcić swoim podopiecznym. Sportowiec zawodowy potrzebuje tego czasu dużo i potrzebuje go o każdej porze dnia i nocy. Sportowiec amator potrzebuje swojego trenera do określonego celu i nie jest to zwyczajowo związek tak ścisły.