Jednym z elementów wdrażania i przyswajania danej wiedzy jest szkolenie. Jest to zjawisko dydaktyczne, które od wielu lat nie ulega deprecjacji i stanowi nieocenioną wartość, zwłaszcza dla wyrobionego audytorium. W związku z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych wymuszonej europejskim rozporządzeniem RODO szkolenia są jednym z elementów całej strategii wdrażania jej głównych postanowień.

Specjalistyczne szkolenia RODO

ochrona danych osobowych - szkolenieWdrażanie w życiu postanowień ustawy powinno wyglądać następująco: audyt bezpieczeństwa informacji, audyt stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, raport z audytu, zalecenia, wdrożenia i szkolenia pracowników na różnych głębokościach i płaszczyznach rozumienia ustawy o ochronie danych osobowych. Różne funkcje ustawy są potrzebne w pracy dla specjalisty ds. obsługi klienta, a jeszcze inne w pracy informatyka działu bezpieczeństwa. Pierwszy z nich potrzebuje ogólnych informacji nt. tego, w jaki sposób zakomunikować podstawowe fakty wypływające z ustawy i przestrzegać ich w zakresie swojej pracy, drugi natomiast potrzebuje pozyskać praktyczną wiedzę na temat budowy i struktur projektowanych systemów bezpieczeństwa, mających na celu zabezpieczenie dostępu do systemów i wrażliwych danych. Jeszcze inne aspekty będą dotyczyć np. pracy działu prawnego, dla którego przedmiotem największej uwagi będzie funkcjonowanie konkretnych przepisów w rzeczywistości prawnej i przyszłej rzeczywistości proceduralnej, za której tworzenie dział ten jest odpowiedzialny. Ochrona danych osobowych – szkolenie w sensie ogólnym nie wyczerpuje złożoności problemu szkolenia – jest tematyką bardzo zawiłą o wielu odnogach. Dlatego warto, abyśmy swój czas i swoje pieniądze zainwestowali w odpowiednich ludzi, którzy będą w stanie przedstawić nam tę wiedzę w sposób ogólny, ale również w sposób specjalistyczny, tak aby specjaliści z każdej dziedziny w naszej organizacji znaleźli pożyteczny aspekt również dla siebie i dla swojej pracy. Tego typu podejście będzie kompleksowe i spójne ze strategią całej organizacji.

Pamiętajmy o tym, że dobór odpowiedniej firmy szkoleniowej to fundamentalna sprawa, która będzie rzutować później w sposób bezpośredni na jakość pracy naszych pracowników i ich wiedzę. Informacje niepraktyczne, wzmogą w naszych pracownikach poczucie braku profesjonalizmu i nie przystawania do realiów ich pracy. Nieprawdziwe informacje mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Przeprowadźmy porządna analizę potrzeb naszych pracowników i dobierzmy naprawdę dobrą firmę szkoleniową.