Zadaniem przedsiębiorstw jest zapewnienie w pierwszej kolejności bezpieczeństwa pracowników przebywających na terenie obiektu. Dotyczy to wielu płaszczyzn na których muszą być zapewnione odpowiednie warunki pracy tak żeby nie narażać osób zatrudnionych na potencjalne niebezpieczeństwo. Jednym z największych zagrożeń, które mogą wystąpić w obiekcie jest z całą pewnością pożar.

Kto może sporządzić ekspertyzę?

ekspertyza ppoż dla firmWłaśnie dlatego w większych budynkach takich jak obiekty użyteczności publicznej, kina, teatry, muzea czy galerie handlowe stosowane są dodatkowe urządzenia wymagane prawnie. Coraz częściej również przedsiębiorstwa decydują się na zainstalowanie na swoim terenie urządzeń alarmu pożarowego. Pozwalają one na sprawne przekazanie informacji o wystąpieniu zagrożenia wszystkim osobom, które znajdują się w pobliżu niebezpieczeństwa. Niemniej jednak niekiedy nawet najbardziej doskonały system zawodzi. Właśnie dlatego wykonywane są cykliczne sprawdzenia instalacji oraz czynności mające na celu diagnozę usterek oraz ich usunięcie. Co więcej po wdrożeniu różnych rozwiązaniach na terenie obiektu zlecana jest ekspertyza ppoż dla firm, która umożliwia interpretację przepisów prawnych oraz sprawdzenie sposobu ich wdrożenia w życie. W ramach takich usług wykonywane jest między innymi: ocena zdarzeń wypadkowych w kontekście kwalifikacji prawnej, ocena maszyn i urządzeń w celu oceny spełnienia przez nie wymagań, oceny pomieszczeń zagrożonych wybuchem, kontroli sprzętu technicznego oraz wiele innych. Podczas wykonywania ekspertyzy często zachodzi konieczność uruchomienia instalacji w celu oceny skuteczności jej działania. Na tym etapie mogą być zauważone wszelkie nieścisłości oraz błędy w projektach. Właśnie dlatego czynności te muszą być wykonywane przez osoby posiadające niezbędne doświadczenie, kompetencje oraz co najważniejsze wiedzę. Oprócz tego osoby wykonujące ekspertyzę muszą posiadać stosowne uprawnienia. Jest to niezwykle istotny aspekt.

Tylko w ten sposób mogą one prowadzić czynności na terenie obiektów, które prawnie muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe. Jak widać wszystkie kwestie związane z ochroną ppoż są bardzo ważne dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa osób zgromadzonych na terenie obiektu. Właśnie dlatego zaszła potrzeba prawnego uwarunkowania różnych zagadnień, która jest później egzekwowana podczas wykonywania audytów czy ekspertyz przez niezależne instytucje. Wszystkie sporządzanie dokumentacje muszą być wiarygodne oraz muszą one być stworzone zgodnie ze stanem rzeczywistym.