Aby określić właściwości fizykochemiczne niektórych cząstek, potrzeba uzyskania wielu niezbędnych informacji na ich temat. Na przykład trzeba poznać ich kształt, wielkość, stężenie czy jednorodność. Urządzenia do ich badania muszą być dokładne, aby dokonać pomiarów bardzo dokładnych, razem z najmniejszymi cząsteczkami.

Działanie analizatorów cząstek

analizatory cząstekMaszyny do pomiaru są powszechnie wykorzystywane we wszelkiego rodzaju laboratoriach. Analizatory cząstek powinny mieć możliwość zbadania zróżnicowanej materii. Ważny jest nawet najmniejszy błąd pomiarowy i dokładność. Dlatego najlepiej, jeśli pomiary będą odbywać się automatycznie- mamy wtedy tą pewność, że jest zachowana dokładność bez zbędnego wpływu czynników zewnętrznych. Analizatory dzielą się w zależności od badanych cząstek oraz w zależności od wykorzystywanych przez nie różnych zjawisk fizycznych. Najpopularniejsze są mikroskopy. Wśród nich: Transmisyjny Mikroskop Elektronowy, Skaningowy mikroskop Elektronowy, Mikroskop Sił Atomowych czy Transmisyjny Mikroskop Elektronowy. Rodzajem mikroskopu wykorzystywanego do pomiaru krystalicznie czystych cząstek są tzw. dyfraktometry. Dzielą się one w zależności od wykorzystywanego przez nie promieniowania- rentgenowskiego, elektronowego czy neutronowego. Ta metoda polega na analizie cząstek na podstawie rozpraszania światła i analizie ugięcia wiązek promieniowania. Najczęściej spotykane są laserowe analizatory cząstek, ponieważ jest to narzędzie najbardziej wyspecjalizowane. Umożliwiają one zarówno analizowanie wielkości danej cząsteczki, jak i obserwację ich właściwości. Podczas pomiaru wykorzystywana jest też prosta zależność pomiędzy rozmiarem danej cząsteczki a jej prędkością, ponieważ małe poruszają się znacznie szybciej niż duże cząstki. To, jak precyzyjny będzie wynik badania zależy też między innymi od podatności cząsteczek na rozpraszanie światła. Wykorzystywana jest także technika dynamicznego rozpraszania światła lasera- właśnie w sprzętach laserowych. Niektóre umożliwiają nawet pomiar mikro-, makro-, czy nano- cząsteczek. Zbudowane są z głowicy do badań, od której zależy dokonywany w laboratorium pomiar materiałów.

Takie urządzenia są głównie wykorzystywane do kontroli jakości w laboratoriach, albo w innych placówkach zajmujących się badaniami. Wykorzystuje się tutaj bardzo różne techniki, w zależności od danego sprzętu wychodzi wynik mniej lub bardziej dokładny. To, jaki wynik mamy osiągnąć jest uzależnione przede wszystkim od potrzeb danego badania.