Wakacje nad morzem

wakacje Polska

Okrężna Wycieczka na Hel

27 sierpień 2013r.

Okrężna wycieczka na Hel. Wycieczka jednodniowa, zapoznająca nas z urokiem Helu wprawdzie tylko powierzchownie i dość kosztowna dla samotnego turysty (przeszło 20 mk.), lecz odpowiednia dla osób nie rozporządzających czasem; odbyć ją należy przy pewnej pogodzie i zachodnim wietrze. — Rano około godziny 7 koleją do Pucka, stąd morzem do Kusfeldu. Nająć można w Pucku u rybaka Augusta Schmidtego przy Garncarskiej ul. (Topfergasse) łódź żaglową a u Antoniego Piepra przy alei Kasztanowej (Kas-tanienweg) kuter*). — Cena przewozu do Kusfeldu żaglem według umowy, stosownie do wiatru. Dobrze zamówić żagiel dzień przed wycieczką

Okrężna Wycieczka na Hel...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Siecino

01 listopad 2011r.

Siecino to miejscowość na Pojezierzu Drawskim w strefie chronionego krajobrazu, położona w pasie moren czołowych nad rynnowym jeziorem Siecino (pow. 730 ha, największa głębokość 44,2 m) przy trasie Złocieniec — Połczyn Zdrój. Jezioro Siecino jest jednym z głębszych akwenów śródlądowych na Pomorzu. Zachodnie brzegi jeziora są podmokłe i częściowo zalesione. W południowej jego części znajdują się dwie duże wyspy o klifowych brzegach: Ostrów (30 ha) i Kępa (18 ha). Większa z nich połączona jest z brzegiem zadrzewioną groblą. Zarówno na wyspach jak i południowych brzegach jeziora, są bardzo dobre warunki do kąpieli i biwakowania. Na jeziorze istnieje możliwość uprawiania sportów wodnych. Tereny przybrzeżne są zagospodarowane przez ośrodki wczasowe. Obszary nadjeziorne znajdują się w strefie ciszy obowiązującej w godz. 22.00—7.00.

Siecino...

ocena 2/5 (na podstawie 1 ocen)

Sianów

12 listopad 2011r.

Sianów to miasto położone w odległości 9 km na płn.-wsch. od Koszalina, przy trasie Szczecin — Gdańsk, na krawędzi pradoliny rzeki Unieść. Przez miejscowość przechodzi szlak "Wybrzeża". Na płd.-zach. od miasta rozciąga się porośnięte lasem wzniesienie moreny czołowej (Góra-Chełmska — 137 m n.p.m.). Rzeka Unieść o długości 26 km i stosunkowo dużym spadku wpada do jeziora Jamno.

Sianów...

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Sępolno Wielkie

12 listopad 2011r.

Sępolno Wielkie to miejscowość w odległości 7 km na płn.-zach. od Białego Boru, w zalesionej strefie pagórków moreny czołowej. We wsi znajduje się park z ciekawymi okazami drzew, zaś w okolicy malownicze, dosyć duże jezioro Bobięciń-skie i kilka mniejszych. W sąsiedztwie pobliskiej wsi Sępólno Małe, w odległości około 2 km od szosy Bobolice — Biały Bór, jest rezerwat wodno-florystyczny lobeliowego "Jeziora Piekiełko" o pow. około 10 ha.

Sępolno Wielkie...

ocena 3,5/5 (na podstawie 2 ocen)

Gdańsk — Na Starym Mieście

16 sierpień 2011r.

Na Starym Mieście. Opuściwszy Bazylikę św. Mikołaja przechodzimy koło Hali Targowej, znajdującej się na obszernym placu, który od zarania istnienia Gdańska był miejscem wymiany handlowej przybywających z różnych krajów kupców oraz miejscowej ludności. Ulica Pańska, a następnie Podmłyńska prowadzi nas do południowo-wschód-niego narożnika kościoła św. Katarzyny. Widok stąd należy do najciekawszych w Gdańsku. Patrząc na południe mamy przed sobą stary, robotniczy domek z dawnych wieków. Za nim widoczne dwie barokowe szczytnice z XVII wieku. Nieco na lewo trójdzielna fasada renesansowego Domu Kaznodziei, dzieło Antoniego Obbergena.

Gdańsk — Na Starym Mieście...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Gdańsk — Bazylika ś w. Mikołaja

16 sierpień 2011r.

Bazylika ś w. Mikołaja. Skręciwszy z Piwnej w prawo dochodzimy po przecięciu ulic św. Ducha i Szerokiej do jednego z najstarszych kościołów Gdańska, Bazyliki św. Mikołaja. Najdawniejsza jej część, prawdopodobnie z początku XIII wieku, była kościołem rybaków i żeglarzy do czasu oddania jej przez księcia Świętopełka przybyłym z Krakowa w 1227 r. dominikanom. Ta część, stanowiąca obecnie zakrystię, nosi do dziś znamiona średniowiecznej obronności w postaci ciężkiej, kwadratowej wieży i pasa blanków, wieńczących północno-wschodni narożnik ściany.

Gdańsk — Bazylika ś w. Mikołaja...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy