Beton jest to rodzaj kompozytu, który powstaje w wyniku zmieszania kruszywa, spoiwa oraz wody. Powszechnie stosuje się także różnorodne dodatki oraz domieszki, które wpływają na niepowtarzalne właściwości betonu. Jego skład jest ustalany na podstawie badań laboratoryjnych, co pozwala uzyskać wymagany poziom wytrzymałości i jednocześnie odporności na działanie konkretnych czynników zewnętrznych. Ważne jest jednak to, iż wytrzymałość jest także uzależniona od tego, w jaki sposób beton jest nakładany w danym miejscu.

Wybieramy opcję szybkiego torkretowania

szybkie torkretowanieSamo torkretowanie polega na nałożeniu mieszanki betonowej poprzez metodę natrysku pneumatycznego. Jest ono wykonywane przy pomocy specjalistycznych urządzeń a za najważniejszy element torkretowania uznaje się natrysk zaprawy betonowej na daną powierzchnię przy zastosowaniu dużej prędkości. Jest to rozwiązanie, które w sposób korzystny wpływa na wytrzymałość betonu oraz powoduje zwiększenie nieprzepuszczalności. Warto zdecydować się na szybkie torkretowanie. Ze względu na moment dodawania wody do suchych składników zaprawy betonowej, rozróżnia się dwie odmienne metody torkretowania. Metoda mokra wykorzystywana jest zwłaszcza wtedy, kiedy niezbędne jest skorzystanie z dużych ilości betonu, gdyż jest ona znacznie bardziej efektywna czy tańsza. Torkretowanie na mokro będzie polegało na transporcie gotowej mieszanki do odpowiedniego przygotowanego urządzenia. To z niego, przy użyciu sprzężonego powietrza wykonuje się natrysk na określony obszar powierzchni. W ten sposób można uniknąć pylenia i jednocześnie można uzyskać bardzo cienkie warstwy betonu. Alternatywą jest metoda sucha, która jest polecana we wszystkich miejscach, gdzie nie ma możliwości przetransportowania niezbędnych ilości betonu. Sprawdzi się również tam, gdzie szczególnie ważna jest estetyka wykonania danej powierzchni. Samo torkretowanie na sucho polega na dodawaniu wody do suchej mieszanki dopiero w procesie natryskiwania. W tym wypadku suchą mieszankę cementu i kruszywa wprowadza się do specjalnego urządzenia, a następnie przy pomocy węży transportuje do dyszy natryskowej. Dopiero na tym etapie następuje połączenie z wodą, a powstała mieszanina może być natryskiwana w określone miejsce.

Zarówno w wyniku torkretowania a sucho, jak i na mokro, powstaje beton torkretowy, który doskonale wiąże się i wyróżnia dużą wytrzymałością, twardością czy niskim poziomem przepuszczalności. Oprócz tego możliwość jego kształtowania jest niemal nieograniczona, w efekcie czego możliwe jest wykorzystywanie go w różnego typu konstrukcjach. W efekcie torkret znajduje zastosowanie w obiektach hydrotechnicznych, na murach oporowych, tunelach czy wiaduktach. Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku tworzenia nowych obiektów, jak i remontów.

Kategorie: Dom i remont