Produkcja materiałów niebezpiecznych niesie ze sobą znaczne ryzyko dlatego tak ważne jest aby zastosować różnego rodzaju zabezpieczenia, którą uchronią pracowników przed niekorzystnym wpływem tych substancji na ich zdrowie i życie. Instalacje, służące do produkcji takich materiałów, powinno być stworzone z użyciem najnowocześniejszych elementów, o jak najlepszej jakości wykonania.

Jak dbać o bezpieczeństwo produkcji?

miniaturowe elektrozawory pneumatyczneJednym z z głównych filarów bezpieczeństwa podczas produkcji materiałów groźnych dla zdrowia są odpowiednio dobrane materiały instalacji. Głównym akcesorium zabezpieczającym przy tego typu instalacjach są miniaturowe elektrozawory pneumatyczne. Ich użytkowanie ściśle wiąże się z tym, że maszyny i instalacje używane przy produkcji nie mogą być wyposażone w napęd elektryczny. Każda niewielka iska w kontakcie z materiałami łatwopalnymi może bowiem doprowadzić do groźnego wybuchu. Dlatego tez większość elementów wchodzących w skład instalacji tego typu opartych jest o pneumatykę oraz odpowiednio rozmieszczone zawory. Elektrozawory pneumatyczne są najlepszym rozwiązaniem dla tego typu instalacji ponieważ uaktywniają się bez ingerencji z zewnątrz, to znaczy bez konieczności samodzielnego zakręcenia zaworu. Dzięki temu, kiedy nastąpi przerwa w instalacji i trzeba jak najszybciej odciąć dopływ medium do przerwanego miejsca, elektrozawory uaktywniają się samodzielnie, odcinając przepływ w instalacji. Miniaturowe zawory są zaś stosowane albo jako elementy wspomagające, albo jako główne zawory w instalacjach o dużych średnicach przepływu. Co najważniejsze mimo niewielkich rozmiarów, nie odbiegają pod względem funkcjonalności od swoich większych „braci”. Są zaś idealnym rozwiązaniem do sterowania siłownikami o małych średnicach, dodatkowo miniaturowy rozmiar pozwala na ich bezpośredni montaż w szafach sterowniczych. Tak jak w przypadku większych elektrozaworów, tak i tutaj najważniejszym aspektem jest wybór tych mini-zaworów, których jakość wykonania odpowiada funkcji i środowisku przepływu, w których chcemy je umieścić. Ich odpowiednie rozmieszczenie w obrębie instalacji pozwala w znacznym stopniu ograniczyć możliwość wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Jak widać praca w zakładach produkcyjnych produkujących materiały łatwopalne czy żrące nie musi wiązać się z większym niebezpieczeństwem dla pracowników, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio zaprojektowana. Dobra jakość wchodzących w jej skład elementów oraz odpowiednie możliwości odcięcia przepływu niebezpiecznych substancji sprawiają, że zachowanie bezpieczeństwa jest dużo prostsze.