Poszukując sposobów na ułatwienie sobie pracy, człowiek zaczął przyglądać się naturze. W końcu zbudował urządzenie znane dzisiaj pod nazwą dźwignicy, które eliminowały lub zmniejszały jego wysiłek fizyczny przy podnoszeniu lub przenoszeniu przedmiotów na pożądane miejsce. jednym z tych urządzeń są suwnice, czyli dźwignice.

Zalety stosowania suwnic w przemyśle

suwniceMówiąc najprościej, suwnica to urządzenie, którego zadaniem jest przemieszczanie ładunków w pionie i poziomie. To dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, która zbudowana jest z konstrukcji nośnej (most), wciągarki lub wciągnika, przejeżdżających po tej właśnie konstrukcji. Budowa suwnicy pozwala na przenoszenie ładunków w przestrzeni ograniczonej czynnikami takimi jak: długość toru jazdy, wysokość podnoszenia oraz rozpiętość mostu. Suwnice są stosowane w przemyśle, produkcji, transporcie i budownictwie. Podstawowy podział suwnic to: suwnice bramowe, nartowe i podwieszone. Suwnice bramowe są najczęściej instalowane za zewnętrznych składowiskach lub pochylniach stoczniowych. Wyróżnia je pomost zawieszony na dwóch bocznych mostach wiążących większą liczbę bram. Bramy te są wyposażone w napęd typu szynowego lub kołowego. W większych suwnicach tego typu znajduje się kabina operatora. Mniejsze mogą być sterowane zdalnie. Suwnice bramowe zazwyczaj posiadają kilka napędów: napęd ruchu suwnicy, ruch pomostu, ruchu cięgnika i podnoszenia zawieszenia. Suwnice nartowe, zwane również pomostowymi, są przede wszystkim instalowane w halach produkcyjnych i magazynowych. Te suwnice składają się z kratownicowego lub pełnościennego mostu, belek głównych, czołownic oraz pomostu obsługowego. Suwnice podwieszane są bardzo funkcjonalnym rodzajem suwnic. Mocowane są do pułapu, dzięki czemu nie musimy przeznaczać na nie zbyt wiele miejsca. Takie suwnice mogą być tylko mocowane w specjalnie przystosowanych do tego halach. Z uwagi na swoje wymagania są głównie stosowane w nowych budynkach, a rzadziej w starszych konstrukcjach.

Z suwnic chętnie korzystają porty, magazyny oraz firmy transportowe. Przydają się również w serwisie i produkcji maszyn. Znajdziemy je w przedsiębiorcach zajmujących się przemysłem stoczniowym, zbrojeniowym oraz metalurgicznym. Fakt, że mogą być wykorzystywane do pracy na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, sprawił że znalazły swoje zastosowanie w niemalże w każdej dziedzinie gospodarki. Znacząco ułatwiają pracę i skracają czas jej wykonywania. Bez nich produkcja, przemysł i budownictwo działały by o wiele mniej efektywnie.